Điều kiện năng lực thi công

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI CÔNG PHẢI ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU SAU:

1. Công ty đã được cấp phép hành nghề lĩnh vực thi công

2. Công ty đã được cấp Chứng chỉ năng lực tổ chức về lĩnh vực thi công công trình dân dụng - công nghiệp

3. Công ty có ít nhất 01 chỉ huy trưởng có đủ điều kiện hành nghề chỉ huy trưởng

4. Công nhân phải được đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn

5. Năng lực máy móc, thiết bị để thi công

Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi. Hotline: 0919 661 065