Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

I. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG :

1. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là gì ?

Là công việc khảo sát, kiểm tra, thí nghiệm, và tính toán để xác định nguyên nhân hư hỏng hoặc chất lượng của công trình để phục vụ cho công việc sửa chữa, cải tạo, gia cường kết cấu công trình xây dựng.

2. Mục đích của công việc kiểm định công trình nhằm:

- Xác định nguyên nhân hư hỏng, khuyết tật, chất lượng, và khả năng chịu lực của công trình đang trong quá trình thi công xây dựng.

- Xác định mức độ hư hỏng, khuyết tật, chất lượng, và khả năng chịu lực của công trình để phục vụ công tác cải tạo nâng tầng hoặc tăng khả năng chịu hoạt tải làm việc của công trình.

3. Các dấu hiệu cần phải thực hiện công việc kiểm định:

- Công trình đang thi công bị nứt quá giới hạn cho phép, bị võng quá giới hạn cho phép, bị sập cấu kiện hoặc toàn bộ công trình.

- Công trình đang sử dụng bị võng hay bị rung quá giới hạn, ảnh hưởng tới tâm lý của người sử dụng

- Công trình có nhu cầu tăng họa tải sử dụng hoặc nâng tầng.

4. Điều kiện năng lực của nhà thầu kiểm định chất lượng công trình xây dựng gồm những gì ?

- Phải có đủ điều kiện năng lực tham gia công việc kiểm định công trình xây dựng xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp mà Bộ xây dựng đã ban hành

- Cán bộ chủ trì công tác kiểm định phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với loại và hạng công trình sẽ thực hiện mà Bộ xây dựng đã ban hành

- Cán bộ tham gia thực hiện phải có chuyên môn phù hợp với công trình sẽ thực hiện.

II. PHÂN LOẠI & PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Nhà ở :

- Phân loại: Gồm các công trình dân dụng như chung cư, biệt thự, nhà ở riêng lẻ

- Phân cấp : Tham khảo mục 5

2. Nhà và công trình công cộng:

- Phân loại: Gồm các công trình dân dụng như Trường học, bệnh viện, nhà thi đấu thể thao, nhà văn hóa, trung tâm thương mại & dịch vu, văn phòng, trụ sở cơ quan, nhà ga...

- Phân cấp : Tham khảo mục 5

3. Công trình công nghiệp:

- Phân loại: Gồm các công trình công nghiệp như Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, nhà máy khai thác than & quặng, công trình dầu khí, công trình sản xuất công nghiệp nặng, công trình sản xuất công nghiệp nhẹ.

- Phân cấp : Tham khảo mục 5

4. Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Phân loại: Gồm Công trình cấp - thoát nước đô thị, công trình cấp điện đô thị, công trình cấp xăng dầu & khí đốt, .....

- Phân cấp : Tham khảo mục 5

5. Bảng phân cấp theo quy mô kết cấu của Nhà ở - Công trình công cộng - Công trình công nghiệp - Công trình hạ tầng kỹ thuật như sau (trích từ QCVN 03: 2012 ):

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng