Giám sát thi công xây dựng công trình

GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG :

1. Giám sát các công việc sau :

- Giám sát nhà thầu thi công đúng theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt.

- Giám sát tiến độ thi công đúng theo hợp đồng giữa nhà thầu thi công và Chủ đầu tư

- Giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Giám sát tiến độ thi công từng hạng mục, tiến độ tổng để công trình được thi công đúng tiến độ đã được duyệt.

2. Công việc hỗ trợ Chủ đầu tư :

- Kiểm tra về mặt kỹ thuật của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt để điều chỉnh, bổ sung trước khi thi công.

- Kiểm tra sự dư / thiếu khả năng chịu lực của kết cấu công trình

- Tư vấn sự điều chỉnh để công trình đạt thẩm mỹ