Giám sát thi công xây dựng công trình

I. PHÂN LOẠI & PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Nhà ở :

- Phân loại: Gồm các công trình dân dụng như chung cư, biệt thự, nhà ở riêng lẻ

- Phân cấp : Tham khảo mục 5

2. Nhà và công trình công cộng:

- Phân loại: Gồm các công trình dân dụng như Trường học, bệnh viện, nhà thi đấu thể thao, nhà văn hóa, trung tâm thương mại & dịch vu, văn phòng, trụ sở cơ quan, nhà ga...

- Phân cấp : Tham khảo mục 5

3. Công trình công nghiệp:

- Phân loại: Gồm các công trình công nghiệp như Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, nhà máy khai thác than & quặng, công trình dầu khí, công trình sản xuất công nghiệp nặng, công trình sản xuất công nghiệp nhẹ.

- Phân cấp : Tham khảo mục 5

4. Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Phân loại: Gồm Công trình cấp - thoát nước đô thị, công trình cấp điện đô thị, công trình cấp xăng dầu & khí đốt, .....

- Phân cấp : Tham khảo mục 5

5. Bảng phân cấp theo quy mô kết cấu của Nhà ở - Công trình công cộng - Công trình công nghiệp - Công trình hạ tầng kỹ thuật như sau (trích từ QCVN 03: 2012 ):

Giám sát thi công xây dựng công trình

II. GIÁM SÁT CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Giám sát công tác xây dựng là gì ?

- Giám sát xây dựng là giám sát tất cả các hoạt động xây dựng tại công trường. Giám sát Nhà thầu thi công xây dựng hay nhà thầu lắp đặt thiết bị đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, theo Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng liên quan.

- Giám sát phải trung thực, khách quan, và không vụ lợi để đảm bảo công trình được thi công đúng chất lượng và tiến độ.

2. Điều kiện năng lực của nhà thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gồm những gì ?

- Phải có chứng chỉ năng lực tổ chức về lĩnh vực giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình dân dụng - công nghiệp

- Giám sát trưởng phải có đủ điều kiện năng lực hành nghề của của giám sát trường công trình dân dụng - công nghiệp

- Số lượng giám sát viên phải đủ số lượng theo quy định