Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ( CLCTXD ):

1. Kiểm định kết cấu hiện hữu để nâng tầng
Hiện nay, đất chật người đông. Nhiều gia đình không đủ khả năng mua thêm đất để cho các gia đình nhỏ trong gia đình ra ở riêng. Mô hình một nhà có nhiều thế hệ ở tại TP. HCM không hiếm gặp.

2. Kiểm định kết cấu hiện hữu khi Chủ đầu tư muốn thay đổi công năng sừ dụng tại từng tầng ( không nâng tầng ).

3. Kiểm định kết cấu hiện hữu (nứt tường, bể gạch nền, nhà bị nghiêng,..) để có biện pháp gia cường kết cấu để tạo ra sự an toàn khi sống trong ngôi nhà.

4. Kiểm định để tìm ra nguyên nhân dẫn đến kết cấu hư hỏng trong quá trình xây dựng (nứt bề mặt kết cấu, nghiêng, võng,..quá giới hạn cho phép ).
............
Có nhiều mục đích khác cần phải có công tác kiểm định CLCTXD

Liên hệ với SCE, bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn.
Hotline: 0919661065