Quản lý chất lượng công trình xây dựng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 550 | Cật nhập: 9/3/2022 11:21:33 PM | RSS

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, BẢO TRÌ, THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

( theo baoxaydung.com.vn )

1. Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 3 Nghị định số 46/2015-ND-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích”.

2. Hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được quy định tại Nghị định số 62/2016/ND-CP của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Thông tư số 06/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

3. Kế hoạch thí nghiệm & kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 25 Nghị định 46/2015/NĐ-CP, nhà thầu thi công phải trình Chủ đầu tư chấp thuận “kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật”.